ظـریـــف بــیـن

ظریف بینی یک ویژگی نیست، یک اصل است!

ظـریـــف بــیـن

ظریف بینی یک ویژگی نیست، یک اصل است!

ظـریـــف بــیـن

یک خط شکن که از شکستن هیچ صف ای، ذره ای ابایی ندارد...
تاکید می کنم: "من یک ظریف بینم!"

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

آخرین مطالب

هر چه دوست دارم می گویم... هر کاری این جا انجام می دهم. هیچ چیزی نمی تواند جلوی مرا بگیرد بجز چیزی که بتواند وجدان مرا بیدار کند.

یک خط شکن که از شکستن هیچ صف ای، ذره ای

 ابایی ندارد...
تاکید می کنم: "من یک ظریف بینم!"